Gianfranco Bruschi, la storia vista da chi l’ha vissuta